Ref: SP84
Area: Wesselsbron
Price: R 11 500 000 VAT excl
Size: 650ha

Description: Great crop farm in the sought after Wesselsbron area. 470ha Deep sandy loam soil and 180ha sweet veld grazing divided into 5 camps. Feeding kraal for 500 cattle. Infrastructure consists of a house, storage unit and 2 labour houses. Farm borders the Vet river.

Verw: SP84
Area: Wesselsbron
Prys: R 11 500 000 BTW uit
Grootte: 650ha

Beskrywing: Goeie saaiplaas in die gesogte Wesselsbron area. 470ha Diep sandleem grond lande en 180ha natuurlike soetveld weiding wat opgedeel is in 5 kampe. Voerkraal vir ongeveer 500 bees. Infrastruktuur bestaan uit ‘n woonhuis, klein stoor en 2 werkershuise. Plaas grens aan die Vetrivier.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.