Ref: SP77
Area: Stella
Price: R 4 770 000 VAT excl.
Size: 428ha

Description: A good crop farm with 380ha arable land of which 150ha is under Blue Buffalo grass. The remaining 230ha is deep Hutton loam soil. 4.2ha Water rights available, but the irrigation is not developed. In this area you can successfully farm with potatoes, maize, sunflower, cotton and peanuts. The house needs a little attention to make it liveable. Come and develop this farm to its full potential.

Verw: SP77
Area: Stella
Prys: R 4 770 000 BTW uitge.
Grootte: 428ha

Beskrywing: ‘n Goeie saaiplaas met 380ha lande waarvan 150ha hierdie jaar gevestig is met Bloubuffelgras. Die oorblywende 230ha lande is goeie diep Hutton leemgrond. Daar is 4.2ha waterreg uit boorgate geregistreer, maar die besproeiing is nie ontwikkel nie. In hierdie gebied word suksesvol met aartappel, mielie, sonneblom, katoen en grondbone geboer. Die huis kort bietjie aandag om hom bewoonbaar te maak. Kom ontwikkel hierdie plaas tot sy volle potensiaal.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.