Ref: P999
Area: Botswana
Price: P 30 968 333 VAT excl.
Size: 11797ha

Description: Very well developed cattle farms situated in the Western Sandveld in the Serowe district in Botswana. These farms consist of 3 portions of 4085ha, 4093ha and 3620ha and are located within a radius of approximately 30km apart. Each section is divided into 16 camps (4 x 4 camp systems). Each 1000ha has a 60 000 litre zinc dam, 2 x 6m fiberglass cribs with kraals from the 4 camps. Solar pumps supply water at about 4500 litres per hour. Main lines from pump to dams are 65mm class 6 and from the dams to cribs are 50mm. All the dams are connected to the handling facilities. There are fences consisting of 5 and 6 lines full galvanized 2.24m steel wire. All roads around the farms and camps were scraped and sprayed clean to prevent fires. A further 4214ha adjacent to the 4093ha portion, is also for rent or sale to make the total farming unit 16011ha. These properties have excellent infrastructure that rarely comes in the market.

Verw: P999
Area: Botswana
Prys: P 30 968 333 BTW uitge.
Grootte: 11797ha

Beskrywing: Baie goed ontwikkelde beesplase geleë in die Western Sandveld in die Serowe distrik in Botswana. Die eiendomme bestaan uit 3 gedeeltes van 4085ha, 4093ha en 3620ha en is geleë in ‘n radius van ongeveer 30km uitmekaar. Elke deel is opgedeel in 16 kampe (4 x 4 kampstelsels). Elke 1000ha het ‘n 60 000 liter sinkdam, 2 x 6m glasvesel krippe met opvangkrale uit die 4 kampe. Sonpompe voorsien water teen ongeveer 4500 liter per uur. Moederlyne van pomp na damme is 65mm klas 6 en van die damme na krippe is 50mm. Alle damme is verbind met gange na die hanteringsgeriewe. Daar is heinings bestaande uit 5 en 6 lyn vol gegalvaniseerde 2.24m staaldraad. Alle paaie om die plase en kampe is oopgestoot, geskraap en skoongespuit om brande te voorkom. ‘n Verdere 4214ha grond aangrensend aan die 4093ha gedeelte is ook te huur of te koop om die totale boerderyeenheid 16011ha groot te maak. Hierdie is eiendomme met uitstekende infrastruktuur wat selde in die mark kom.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.