Ref: P977
Area: Noordwes Namibië
Price: N$ 8 500 000 VAT excl.
Size: 2543ha

Description: Excellent game farm in North West Namibia near Etosha, Kaokaland and Damaraland, approximately 40km from the town of Kamanjab. The infrastructure consists of a neat house, guest house, butchery and cooling room with out buildings. 1.8m Fenced and the grazing consists of Savanna grass and Mopani veld with a grazing capacity of approximately 300 large stock units. This farm is registered in a CC and a waver will be supplied to the buyer. Definitely worth a visit.

Verw: P977
Area: Noordwes Namibië
Prys: N$ 8 500 000 BTW uitge.
Grootte: 3555ha

Beskrywing: Goeie beesplaas in Noordwes Namibië naby Etosha, Kaokoland en Damaraland, ongeveer 40km vanaf die dorp Kamanjab. Die infrastruktuur bestaan uit ‘n goeie woonhuis, gastehuis, slaghuis en koelkamer met buitegeboue. Die grensdrade is 1.8m elektries omhein en die weiding bestaan uit goeie Savanna gras en Mopanie veld met ‘n drakrag van ongeveer 300 grootvee-eenhede. Die plaas is geregistreer in ‘n BK en ‘n “waver” sal verkry word aan ‘n voornemende koper. Hierdie plaas is ‘n besoek die moeite werd.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.