Ref: P567
Area: Schweizer-Reneke
Price: R 2 625 000 VAT excl
Size: 261ha

Description: This small farm is well situated near Schweizer-Reneke and is ideal for the weekend farmer of for someone working in town, but wants to own his own piece of land. There is a spacious house with double garage and outer building. The farm has gravel containing diamonds as well as a valid search permit. This property is also is ideal for cattle farming.

Verw: P567
Area: Schweizer-Reneke
Prys: R 2 625 000 BTW uit
Grootte: 261ha

Beskrywing: Hierdie klein plasie aan die regte kant van Schweizer-Reneke is ideaal vir die naweekboer of iemand wat in die dorp werk, maar graag sy eie stukkie grond wil hê. Hier is ‘n groot woonhuis met dubbel motorhuis en buitegebou. Die plaas beskik oor diamantdraende gruis en geldige prospekteerpermit. Hierdie eiendom is verder geskik vir beesboerdery.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.