Ref: P1034
Area: McCarthy's Rest
Price: R 210 000 000 VAT excl.
Size: 41825 Ha

Description: This cattle farm is situated in the heart of the Kalahari and is one of the best farms in this district. The farm consists of 100 camps (25 posts that consists of 4 camp systems) each equipped with its own drinking post, boreholes that is equipped with submersible pumps, 2 houses with outer buildings, 8 sets of pipe kraals with a crush, 2 loading facilities, 2 equipped stores, 2 cold storage rooms and a slaughtering room. All of the infrastructure, including the fences and kraals, are in a very good condition. 80% of the farm is de-bushed that makes the grazing capacity of the farm much higher. 25 000ha is neatly game fenced. This farm has the possibility to be a wonderful game farm. The beautiful Camel Thorn and the Matoppie trees as well as the sweet sandveld grazing makes this farm ideal for cattle or game farming. Come and ascertain yourself with this lovely farm of which others can only dream of.

Verw: P1034
Area: McCarthy's Rest
Prys: R 210 000 000 BTW uitge.
Grootte: 41825 Ha

Beskrywing: Hierdie beesplaas is geleë in die hart van die Kalahari en is by uitstek een van die prima plase in die omgewing. Die plaas bestaan uit 100 kampe (25 poste wat bestaan uit 4 kampstelsels) elk met sy eie suiping, boorgate wat toegerus is met dompelpompe wat die hele plaas bedien deur middel van pyplyne, 2 woonhuise met buitegeboue, 8 stelle pypkrale met 'n drukgang, 2 laaibanke, 2 toegeruste store, 2 koelkamers en 'n slagkamer. Alle infrastruktuur op die plaas, insluitend die drade en krale, is in 'n baie goeie toestand. 80% van die plaas is ontbos wat die drakrag aansienlik verhoog. 25 000ha is reeds toegepsan met netjiese wildsheining. Die plaas verleen hom daartoe om in 'n perfekte wildsplaas te omskep. Die mooi Kameeldoringbome en Matoppiebome met sy goeie soet/sandveldweiding en infrastruktuur maak dit 'n baie veelsydige eiendom vir bees of wildboerdery. Kom vergewis jouself van hierdie unieke geleentheid om die eienaar te word van 'n vyfster eiendom waaroor ander net kan droom.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.