Ref: P1025
Area: Vryburg
Price: R 4 410 000 VAT excl.
Size: 776ha

Description: Excellent cattle farm situated between the Morakaans ridges. Divided into 13 camps with sufficient water from 2 boreholes equipped with solar pumps. This farm borders no main roads. Jonasbank sweet veld grazing with a capacity of 8ha/LSU. This is the ideal property for the farmer that wants to expand at a reasonable price. Kudus roam freely.

Verw: P1025
Area: Vryburg
Prys: R 4 410 000 BTW uitge.
Grootte: 776ha

Beskrywing: Goeie beesplaas in die Morakaanse rante. Opgedeel in 13 kampe met voldoende water uit 2 boorgate wat toegerus is met sonpompe. Hierdie is ‘n binneplaas en grens aan geen hoofpaaie nie. Die weiding is goeie Jonasbank soetveld met ‘n drakrag van 8ha/GVE. Hierdie is die ideale plaas vir die boer wat wil uitbrei teen ‘n bekostigbare prys. Koedoes kom volop voor.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.