Ref: P1024
Area: Vryburg
Price: R 10 920 000 VAT excl.
Size: 1735ha

Description: Very good cattle farm situated between the beautiful Morakaans ridges. Good infrastructure includes a house, outbuildings and storage units. The farm is divided into 27 camps as well as a 32ha game camp (2.4m high). Excellent sweet veld grazing in a good condition. Aesthetically pleasing with a lot of Kudus. Grazing capacity is 8ha/LSU. 776ha Property adjacent is also available to make this the ideal 2511ha unit.

Verw: P1024
Area: Vryburg
Prys: R 10 920 000 BTW uitge.
Grootte: 1735ha

Beskrywing: Baie goeie beesplaas in die Morakaanse rante. Goeie infrastruktuur bestaande uit ‘n woonhuis, buitegeboue, stoor en voerstoor. Die plaas is opgedeel in 27 kampe sowel as ‘n 32ha wildkamp wat 2.4m hoog toegespan is. Goeie soetveld weiding wat mooi opgepas is. Die plaas is esteties mooi en Koedoes kom volop voor. Drakrag is 8ha/GVE. Die aangrensende 776ha is ook in die mark om ‘n ideale eenheid van 2511ha te vorm.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.