Ref: P1014
Area: Mareetsane
Price: R 13 127 100 VAT excl.
Size: 1786ha

Description: Neat game/cattle farm in the Mareetsane area. 800ha Neatly fenced 2.4m and divided into 2 camps. The cattle portion is also divided into 2 camps. Sufficient water and drinking posts available. The infrastructure consists of a 3 bedroom house, cottage, lapa and 2 labour houses. This farm has beautiful Camel thorn trees and borders no main roads. Property in this area rarely hits the market.

Verw: P1014
Area: Mareetsane
Prys: R 13 127 100 BTW uitge.
Grootte: 1786ha

Beskrywing: Netjiese wild/beesplaas in die Mareetsane area. 800ha is netjies 2.4m omhein en opgedeel in 2 kampe. Die bees gedeelte het ook 2 kampe. Voldoende water en suipings is beskikbaar. Die infrastruktuur bestaan uit ‘n 3 slaapkamer woonhuis, rondawel, lapa en 2 werkershuise. Hierdie is ‘n binneplaas met mooi Kameeldoringbome en goeie soetveld weiding. Grond in hierdie area kom selde in die mark.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.