Ref: KS110
Area: Heuningvlei
Price: R 5 775 000 VAT excl.
Size: sqm

Description: Excellent general dealer business for sale in Heuningvlei. Trading in groceries, take-away and fuel sales. Annual turnover of approximately R 13 500 000 with good net profit. There is room for development of products and services. This is a well established business. Ideal for the entrepreneur that has a vision for expanding.

Verw: KS110
Area: Heuningvlei
Prys: R 5 775 000 BTW uitge.
Grootte: vkm

Beskrywing: Baie goeie algemene handels besigheid te koop in Heuningvlei. Handel word gedryf met algemen kruideniers, wegneemetes en brandstof. Die jaarlikse omset is ongeveer R 13 500 000 met ‘n goeie netto wins. Daar is ruimte vir verdere uitbreiding van produkte en diense. Hierdie is ‘n gevestigde besigheid wat selde in die mark kom. Ideaal vir die entrepeneur met ‘n visie vir verdere uitbreiding.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.