Ref: BP261
Area: Groblershoop
Price: R 14 500 000 VAT excl.
Size: 75.6 Ha

Description: Our client offers for sale a well-developed flood irrigation farm located in the pristine Green Kalahari on the banks of the Orange River not too far from the town of Groblershoop, and the Boegoeberg Dam. Surrounding towns are Upington, Prieska, Marydale and Griquatown. The irrigation involves almost 47 hectares of well-varied farming which includes young pecan trees, dry grapes, wine grapes, lucerne, crop rotation, and 3 grazing camps inclusive of irrigation. The existing infrastructure is first-rate and the farming is well-ordered. All implements are available and in good working order and include, among others, various tractors, 8 ton truck, lucerne rakes, lucerne cutting sets, harvester, spraying apparatus, planters, pecan tree pounding equipment, and several others. A suitable canopy is available for the tractors, vehicles and so on. The accommodation, garage, canopies, implements, grazing camps, and kraal are located on an additional 28 hectares of land. The property also includes 2 dwellings, of which the main house has 4 bedrooms with bathroom, kitchen, pantry, dining and TV room. The garden is irrigated by means of an irrigation system. As for the nice summer times, the house is comfortably cool and fresh with the water cooler system. The water for human consumption is employed from the borehole. Motor vehicles can be stored in the garage and under the canopy. The foreman's house has 3 bedrooms with 2 bathrooms, open plan sitting and dining room, as well as a borehole. The houses, vehicles, implements, and livestock kraal are isolated by the electrified fencing. I would like to assure you that this property is really worth a visit. Feel free to contact me for any questions and to arrange the visit for you.

Verw: BP261
Area: Groblershoop
Prys: R 14 500 000 BTW uitge.
Grootte: 75.6 Ha

Beskrywing: Ons kliënt bied aan te koop ‘n goed ontwikkelde vloed besproeiing plaas geleë in die Groen Kalahari teen die Oranje rivier nie te ver vanaf Groblershoop, en die Boegoebergdam distrik nie. Omliggende dorpe is Upington, Prieska, Marydale en Griekwastad. Die besproeiing behels bykans 47 hektaar goed gediversieerde boerdery wat jong pekanneut bome, droog druiwe, wyndruiwe, lusern, wisselbou, en 3 weikampe met besproeiing insluit. Die bestaande infrastruktuur is uitstekend en die boerdery is baie netjies. Alle moontlike implemente is hierby beskikbaar wat in goeie toestand is en sluit onder andere in verskeie trekkers, 8 ton lorrie, harke, snystelle, stroper, spuit, planters, pekanneut skutmasjien en nog vele andere. ‘n Geskikte afdak is beskikbaar vir die trekkers , voertuie ensomeer. Die verblyf, motorhuis, afdakke, implemente, weikampe, en kraal is geleë op addisionele 28 hektaar grond. Die eiendom sluit ook in 2 woonhuise, waarvan die hoofhuis 4 slaapkamers het met badkamer, kombuis, spens, eet en tv kamer. Die tuin word dmv ‘n besproeiing sisteem natgelei. Wat betref die lekker somertye is die huis gerieflik koel en vars met die verkoeler stelsel. Die water vir menslike gebruik word benut uit die boorgat. Motorvoertuie kan geberg word in die garage en onder die afdak. Die voormanshuis het 3 slaapkamers met 2 badkamers, oop plan sit en eet kamer, asook ʼn boorgat. Die huise, voertuie, implemente, en vee kraal is afgesonder deur die geëlektrifiseerde omheining. Ek wil u graag verseker dat hierdie eiendom werklik die moeite werd is om besoek by af te lê. Kontak my gerus vir enige vrae en om u die besoek te reël.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.