Ref: BP133
Area: Douglas
Price: P.O.R
Size: 813ha

Description: The crown jewel of the Douglas irrigation area. This unit has a very neat and well planned infrastructure that is in a very good condition. The owner works on a lay over system that ensure optimum use of production an d crops. Crop production is of the best in the area, what else can you expect from an owner with intensive management and control of his business.

Verw: BP133
Area: Douglas
Prys: P.O.A
Grootte: 813ha

Beskrywing: Die kroonjuweel van die Douglas besproeiingsgebied. Die eenheid beskik oor ‘n uiters netjiese en goed beplande infrastruktuur wat in ‘n goeie toestand is en deurlopend in stand gehou word. Die eienaar werk op ‘n oorlê sisteem wat grondgehalte en produksie vir gewasse se optimum benutting verseker. Oes opbrengs is van die beste in die gebied, dit kan slegs verwag word van uiters intensiewe bestuurspraktyke van ‘n eienaar wat sy vinger op die pols het van sy bedryf.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.