Ref: WP175
Area: Groot Marico
Price:R 4 800 000 VAT excl.
Size: 196ha

Description: A game and irrigation farm near Schuinsdrift. Approximately 160ha of the farm is game fenced. 20ha Borders the Groot Marico river and is ideal for irrigation. 11ha Arable land is situated approximately 5km from the main farm. Houses and Eskom power as well as a tent camp available in the game camp.

Verw: WP175
Area: Groot Marico
Prys:R4 800 000 BTW uit
Grootte: 196ha

Beskrywing: ‘n Wild en besproeiingsplaas naby Schuinsdrift. Ongeveer 160ha van die plaas is wildwerend toegespan. 20ha Lê aan die Groot Marico rivier wat besproei kan word. 11ha Droëlande ongeveer 5km vanaf die hoofplaas. Woonhuise en Eskom krag asook ‘n tentekamp in die wildkamp.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.