Ref: WP113
Area: Derby
Price: R 5 250 000 VAT excl
Size: 320ha

Description: This farm in the Salons valley is ideal for the weekend farmer that wants to farm with game. Game is ample, because for the last 15 years only Impala was hunted. This farm is game fenced and divided into 2 camps. There are 2 x 3 bedroom houses as well as 3 flats, a workshop and a 40ton container. There are 7 boreholes of which 4 has strong water. There are 4 dams, 2 fountains and a river runs through this farm. The following is also included: 2 tractors, a Land rover, a variety of farm implements as well as a fire fighter. 150 different bird species as well as the following game is available: Kudu, Impala, Nyala, Giraffe, Duiker, Zebra, Warthog, Bles buck and Hartbees.

Verw: WP113
Area: Derby
Prys: R 5 250 000 BTW uit
Grootte: 320ha

Beskrywing: Hierdie plaas in die Salonsvallei is ideaal vir die naweekboer wat met wild wil boer. Hier is volop wild, vir die laaste 15 jaar is hier net Rooibokke geskiet. Die plaas is ten volle wildwerend omhein en in 2 kampe verdeel. Hier is 2 x 3 slaapkamer woonhuise en ook 3 woonstelle, ‘n werkerswinkel en ‘n 40ton ’container’. Daar is 7 boorgate waarvan 4 baie sterk is. Daar is 4 groot damme, 2 fonteine en ‘n rivier wat deur die plaas loop. Die volgende is ook ingesluit: 2 trekkers, ‘n Land rover, verskeie plaas implemente asook ‘n vuurvegter. 150 verskillende voëlsoorte en die volgende wild kom voor: Koedoe, Rooibok, Nyala, Kameelperd, Duiker, Zebra, Vlakvark, Blesbok en Hartbees.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.