Ref: P974
Area: Schweizer-Reneke
Price:R 6 186 000 VAT excl.
Size: 785ha

Description: Two title deeds, situated 1km from each other. The properties can be purchased separately, but has to register together. 442ha Consisting of a house, storage unit, Eskom, labour house, 2 camps with water, 8 camps, de-bushed, 113ha Blue buffalo grass, handling facilities, 2 windmills, 1 submersible pump and 2 dams. 342ha Consisting of 4 camps, 2 de-bushed, 2 windmills and 2 dams.

Verw: P974
Area: Schweizer-Reneke
Prys:R 6 186 000 BTW uit
Grootte: 785ha

Beskrywing: Twee titelaktes, geleë 1km uitmekaar. Die eiendomme kan afsonderlik verkoop, maar moet gesamentlik registreer. 442ha Bestaande uit woonhuis, stoor, Eskom, arbeidershuis, 2 kampe met water, 8 kampe ontbos, 113ha Bloubuffelgras, hanteringsgeriewe, 2 windpompe, 1 dompelpomp en 2 damme. 342ha Bestaande uit 4 kampe, 2 kampe ontbos, 2 windpompe en 2 damme.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.