Ref: P94
Area: Schweizer-Reneke
Price:R 8 122 800 VAT excl.
Size: 967ha

Description: A beautiful cattle and crop farm in the heart of Schweizer-Reneke. The veld fluctuates from ridge veld, red soil and lovely Camelthorn trees. The house consist of 4 bedroom and 2 bathroom, kitchen, diningroom, sittingroom and a study. The farm has Eskom power, 4 stores and more than sufficient water. There are also 3 windmills and 4 dams of which 1 dam is made out of cement and the other 3 of corrugated iron. There are 13 camps and the fencing is in a reasonably good condition. The cattle handling facilities consists out of 2 sets of krale, a crush and a loading facility. There are 150ha of cultivated grazing that has been established between 1998 and 2000. The cultivated grazing is a mixture of Smutsfinger and Wool grass. Currently there are 100 cows and calves on the farm and the grazing capacity is 8ha/LSU. This farm is divided by a tar road and a gravel road and the Western side of this farm borders trust grounds. The farm is situated 35km from the nearest town and coöperation and 55km from the nearest auctionkrale. There are no land claims and no overhead transmission lines on this farm. A Plough, Planter, Tiller and a Tractor can be included in the sale. There is the possibility of another 400ha farm adjacent to this farm.

Verw: P94
Area: Schweizer-Reneke
Prys:R 8 122 800 BTW uit
Grootte: 967ha

Beskrywing: 'n Pragtige bees en mielie saaiplaas in die hartjie van Schweizer-Reneke se gesogte bees area. Die veld wissel van rante veld, mooi rooigrond lande en pragtige Kameeldoringbome. Daar is 'n woonhuis op die plaas wat bestaan uit 4 slaapkamers, 2 badkamers, 'n kombuis, eetkamer, sitkamer asook 'n studeerkamer. Die plaas beskik oor Eskom krag, 4 store en meer as voldoende water. Daar is ook 3 windpompe en 4 damme. Van die 4 damme is 1 van sement gebou en 3 van sink. Daar is 13 kampe waarvan die drade in 'n redelike toestand is. Die veehanteringsgeriewe bestaan uit 2 stelle krale, 'n drukgang en 'n laaibank. Daar is 150ha aangeplante weiding wat tussen 1998 en 2000 gevestig is. Die aangeplante weiding bestaan uit Smutsvinger en Borseltjie gras. Daar word tans met 100 koeie en kalwers op die plaas geboer en die drakrag is 8ha/GVE. Hierdie plaas word deur 'n teerpad en 'n grondpad gedeel en die Westekant van die plaas grens aan trust gronde. Die plaas is geleë 35km vanaf die naaste dorp en koöperasie en 55km vanaf die naaste veilingskrale. Geen grondeis of oorhoofse kraglyne kom op die plaas voor nie. 'n Ploeg, Planter, Skoffelploeg en Trekker kan ook by die koop ingesluit word. Daar is 'n moontlikheid van 'n verdere 400ha beskikbaar vir uitbreiding aangrensend hierdie grond.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.