Ref: P740
Area: Ventersburg
Price: R 2 008 300 VAT excl
Size: 210ha

Description: Two excellent cattle farms bordering each other. Red grass and cultivated grazing. These 2 farms can be purchased as a unit or separately. Ideal property for the weekend farmer. Borders no main roads.

Verw: P740
Area: Ventersburg
Prys: R 2 008 300 BTW uit
Grootte: 210ha

Beskrywing: Twee uitstekende veeplase wat grens aanmekaar. Rooigras weiding en aangeplante weiding. Die 2 plase kan gesamentlik of afsonderlik aangekoop word. Hierdie eiendom is ideaal vir die naweekboer. Afgeleë met geen deurgang nie.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.