Ref: P679
Area: Coligny
Price: R 4 000 000 VAT excl
Size: 253ha

Description: This place is situated 5km from Coligny, ideal for cattle and crops 253ha in total, which is made up of 2 title deeds. The infrastructure is on portion 1 and is 30ha. Most of the grazing is located on portion 2 and is 223ha. The 2 portions can also be purchased separately. Portion 1: 2 Grazing camps with drinking posts, 2 cement dams, 5 boreholes equipped with submersible pumps, kraals, loading facilities and crush facilities. The following buildings are available: 2 Houses, cooling room, workshop, 2 sheds, 1 feed shed, 1 garage for 2 vehicles, meat room and labour houses. Movables and implements are negotiable. Portion 2: Consists of 150ha arable land and 73ha grazing consisting of sweet grass. 2ha is cultivated Smuts Finger grass. 4 camps of which 1 has swamp grazing. Windmill, dams and a crib is available. Grazing capacity is 5ha/LSU.

Verw: P679
Area: Coligny
Prys: R 4 000 000 BTW uit
Grootte: 253ha

Beskrywing: Hierdie plaas is geleë 5km buite Coligny, ideaal vir bees en saai, wat opgemaak word deur 2 kaart en transport aktes. Die infrastrukture is op gedeelte 1 en is 30ha groot. Ploegland en weiding is op gedeelte 2 geleë en is 223ha groot. Die 2 gedeeltes kan ook afsonderlik verkoop word. Gedeelte 1: 2 Weidingskampe met suipings, 2 sement damme, 5 boorgate met dompelpompe, krale, laaibank en drukgang fasiliteite. Verder is daar die volgende geboue: 2 Woonhuise, groot koelkamer, werkswinkel, 2 toegeboude store, 1 voerstoor, motorhuis vir 2 voertuie, vleiskamer en werkershuise. Los goedere en implemente is onderhandelbaar. Gedeelte 2: Bestaan uit 150ha ploeglande en 73ha weiding wat bestaan uit soetgras. 2ha is aangeplante Smutsvinger. 4 kampe waarvan 1 kamp vleiweiding is. Windpomp, dam en ‘n krip. Drakrag is 5ha/GVE.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.