Ref: P592
Area: Zeerust
Price: R 5 534 211 VAT excl
Size: 351ha

Description: This 350ha farm borders the town of Zeerust and is suitable for cattle and game farming, but especially for lifestyle development. The grazing capacity is 7ha/LSU and there are 3 camps and 2 kraals with drinking posts. Game, that is natural to this environment, appears freely, the farm is only game fenced on the west side.

Verw: P592
Area: Zeerust
Prys: R 5 534 211 BTW uit
Grootte: 351ha

Beskrywing: Aangrensend die dorp Zeerust lê hierdie 350ha wat geskik is vir bees en wildboerdery, maar veral vir leefstylontwikkeling of uitbreiding van die dorpsgebied. Die drakrag is 7ha/GVE en bestaan uit 3 kampe en 2 krale met suipings. Wild, natuurlik aan die omgewing, kom vrylik in wisselende getalle voor, want die plaas is slegs aand ie westekant wildwerend toegespan.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.