Ref: P586
Area: Vryburg
Price: R 77 227 000 VAT excl
Size: 5326ha

Description: This special cattle, game and irrigation farm in the Vryburg district, rarely hits the market. What makes this farm unique is his location, size and diversity. This farm has the following infrastructure: 2 houses, a variety of outer buildings, feeding kraal for 4000 cattle and 5 pivot points. You can easily farm with 600 cows on this farm with its 41 camps that consist of 12 camp systems. This farm is ample in water, there are 5 pivot points (86ha) that produces enough feed so that you can eliminate the middle man. There is a 350ha game camp. For someone that is very serious about farming, this is the ideal property.

Verw: P586
Area: Vryburg
Prys: R 77 227 000 BTW uit
Grootte: 5326ha

Beskrywing: Hierdie besonderse bees, wild en besproeiingsplaas in die Vryburg distrik kom selde in die mark. Wat hom uniek maak is die ligging, grootte en diversiteit. Eiendom beskik oor die volgende infrastruktuur: 2 woonhuise, baie buitegeboue, voerkraal vir 4000 bees en 5 spilpunte. Daar kan gemaklik met 600 koeie geboer word op die plaas met sy 41 kampe wat uit 12 kampstelsels bestaan. Hierdie waterryke plaas met 5 spilpunte wat 86ha beslaan kan genoeg voer produseer vir die voerkraal, om sodoende die middelman uit te skakel en jou kalwers direk te laat slag. Daar is ook ‘n 350ha wildkamp. Vir iemand wat lekker wil boer, is hierdie besonderse plaas ideaal.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.