Ref: P568
Area: Graaff-Reinet
Price:R 21 000 000 VAT excl.
Size: 1976ha

Description: A beautiful farm in the Karoo. This farm has Eskom power, a lovely house and sufficient water for stock. The farm is divided into 48 camps. The grazing capacity of this farm is high, the owner farms with 400 cows, only on the natural grazing. A further 90ha arable land is available. Do not miss this opportunity.

Verw: P568
Area: Graaff-Reinet
Prys:R 21 000 000 BTW uit
Grootte: 1976ha

Beskrywing: ‘n Spogplaas in die Karoo. Die plaas beskik oor Eskom krag, ‘n pragtige woonhuis en voldoende water vir vee. Die plaas is verdeel in 48 kampe. Die drakrag van die plaas is baie hoog. Die eienaar boer met 400 koeie, slegs op die natuurlike weiding. ‘n Verdere 90ha droë lande kan die drakrag opstoor. Moenie hierdie geleentheid mis nie.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.