Ref: P346
Area: Olifantshoek
Price:R 14 968 800 VAT excl.
Size: 3960ha

Description: This is a Kalahari farm that is very well situated. The farm is situated close to the markets with only 500m gravel road. The farm has a spacious 4 bedroom house, stores and outer buildings. Divided into 17 camps, all equipped with water. There are 2 boreholes, 1 monopump and Kalahari East Pipeline is available. A farm in this area rarely comes into the market.

Verw: P346
Area: Olifantshoek
Prys:R 14 968 800 BTW uit
Grootte: 3960ha

Beskrywing: Hierdie is 'n Kalahari plaas wat baie goed geleë is. Die plaas is naby markte met slegs 500m grondpad. Die plaas beskik oor 'n ruim 4 slaapkamer woonhuis, store en buite geboue. Verdeel in 17 kampe waarvan almal met water voorsien is. Daar is 2 boorgate, 1 monopomp en Kalahari-Oos Pyplyn water is ook beskikbaar. Hier kom selde eiendomme in die mark.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.