Ref: P273
Area: Kuruman
Price:R 32 087 475 VAT excl.
Size: 6791ha

Description: This is a neat and very well planned cattle farm in die Kuruman district. The farms grazing capacity has increased from 13ha/LSU to 10ha/LSU over the last 10 years. There is a house, Eskom power and sufficient water available. There are 3 boreholes of which 2 is equipped. The farm is divided into 31 camps, each equipped with water. This farm is well situated, 50km gravel road, 20km from the nearest auction pens and 150km from the nearest town. The grazing on this farm is excellent and 3000ha have been de-bushed. The current owner is busy with a tourism project that ends December 2014. Currently there is a land claim registered on this farm, but information states that no person has lived here after 1913, so the land claim may be invalid.

Verw: P273
Area: Kuruman
Prys:R 32 087 475 BTW uit
Grootte: 6791ha

Beskrywing: Hierdie is 'n baie netjiese en goed beplande beesplaas in die Kuruman distrik. Die plaas se drakrag is verhoog van 13ha/GVE na 10ha/GVE die afgelope 10 jaar. Die plaas beskik oor 'n woonhuis, Eskom krag en voldoende water. Die plaas beskik oor 3 boorgate waarvan 2 toegerus is. Die grond is verdeel in 31 kampe, almal met water voorsien. Die plaas is baie goed geleë, slegs 50km grondpad, 20km vanaf die naaste veilingskrale en 150km vanaf die naaste dorp. Hierdie plaas het uitstekende weiding, waarvan 3000ha met gif gegooi is. Die huidige eienaar is besig met 'n toerisme projek wat eindig Desember 2014. Hierdie plaas is tans deel van 'n grondeis, maar volgens inligting versamel het daar geen mense op die grond gebly na 1913 nie, so die grondeis behoort nie te slaag nie.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.