Ref: KS69
Area: Stella
Price: R 2 500 000 VAT excl.
Size: 2120sqm

Description: Fully equipped engineering workshop for precision and overall engineering work as well as the repairing of firearms, the developing and repairing of agricultural machinery etc. There is another 132sqm building without a roof as well as a house.

Verw: KS69
Area: Stella
Prys: R 2 500 000 BTW uit
Grootte: 2120vkm

Beskrywing: Volledig toegeruste ingenieurswerke werkswinkel om presisie en algemene ingenieurswerke te doen asook die herstel van vuurwapens, die vervaardiging en herstel van landbou masjinerie ens. Daar is nog ‘n 132vkm geboue sonder ‘n dak en ‘n woonhuis.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.