Ref: BP242
Area: Upington
Price: R 65 000 000 VAT excl
Size: 76ha

Description: Upington, a well-ordered, established, successful irrigation farm with the main revenue streams currently expanded to 75 ha vineyard for production of raisins and the export of table grapes is offered for sale. A lucrative additional income to the main revenue stream can be obtained from a well-developed feedlot that is not at present utilized and offers prospective investors an add-on potential. This farming unit together with a comprehensive list of implements, fixed and movable assets is unquestionably a superb opportunity that can be negotiated. The farm offers a current income of more than 750 tonnes dry raisins from amongst others Regal seedless, Thompson seedless, Autumn Royal, Early Sweet and SugraOne, and in excess of 120 thousand 4.5 kg cartons exported from amongst others Early Sweet, Melody and Flame, for 2019 together with 1 ha wine grapes, and a rental income on the 11 ha lusern under pivot. Water for the irrigation of the vineyards is distributed via micro- and drip irrigation pumped from the Orange River. Improvements include 3 homes, established tree-lined gardens, a British Retail Consortium (BRC) certified pack house (which is an international Food Safety Management Systems standard and recognized mark for food processing safety and quality), cold rooms, store facilities, raisin drying areas, worker homes and workers' compound, ESKOM power and more. What make this unit unique is the effective raisin production that are fittingly supported by the well balanced, adept top table grape cultivars selected for production over the weeks 42 until 7, partially under netting, the excellent infrastructure, established revenues streams, and proven well-functioning business. A great walk-in-and-operate unit. The unit offers a fantastic planned and built feedlot which can put up 140 plus weaner calfes. The loading facilities are at the feedlot.

Verw: BP242
Area: Upington
Prys: R 65 000 000 BTW uit
Grootte: 76ha

Beskrywing: Upington, 'n goed geordende, gevestigde, suksesvolle besproeiingsboerdery met die hoof stroom inkomste wat tans tot 75 ha wingerd uitgebrei is vir die produksie van rosyne en die uitvoer van tafeldruiwe word te koop aangebied. 'n Addisionele inkomste tot die hoof stroom inkomste kan verkry word uit 'n goed ontwikkelde voerkraal wat tans nie benut word nie en die voornemende beleggers 'n aangename aanvullende inkomste potensiaal bied. Hierdie boerdery-eenheid, tesame met 'n uitgebreide lys implemente, vaste en roerende bates, is ongetwyfeld 'n uitstekende geleentheid wat onderhandel kan word. Die boerdery het 'n lopende inkomste van meer as 750 ton droë rosyne uit onder meer Regal-saadloos, Thompson-saadloos, Autumn Royal, Early Sweet en SugraOne, en meer as 120 duisend kartonne van 4,5 kg wat uitgevoer word uit onder meer Early Sweet, Melody en Flame, vir 2019 tesame met 1 ha wyndruiwe, en 'n huurinkomste op die 11 ha lusern onder spilpunt. Water vir die besproeiing van die wingerde word versprei via mikro- en drupbesproeiing wat vanaf die Oranjerivier gepomp word. Verbeterings sluit in 3 huise, gevestigde boomryke tuine, 'n BRC (British Retail Consortium) gesertifiseerde pakhuis (wat 'n internasionale standaard vir voedselveiligheids bestuurstelsels is en 'n erkende handelsmerk vir veiligheid en kwaliteit van voedselverwerking), koelkamers, stoor fasiliteit, rosyntjie droogbane, werkershuise en werkers kamers, ESKOM krag en meer. Wat hierdie eenheid uniek maak, is die effektiewe rosyntjieproduksie wat gepas ondersteun word deur die goed gebalanseerde, top tafeldruif kultivars vir produksie gedurende die weke 42 tot 7 gedeeltelik onder skadunet, met uitstekende infrastruktuur, gevestigde inkomstestrome, gehalte produksie opbrengste, en beproefde gevestigde suksesvolle besigheid. 'n Fantastiese instap-en-boer-eenheid. Die eenheid bied ‘n goed beplande, ingerigte, en geboude voerkraal wat 140 plus speenkalwers gelyktydig kan akkommodeer. Die laaigeriewe is by die voerkraal. Potensiaal vir verdere ontwikkeling, soos toerisme, is ook 'n opsie as u die ligging van die plaas ongeveer 25 km buite die sentrale sakekern van Upington in ag neem.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.