Ref:BP239
Area: Welkom
Price: R 1 900 000 VAT excl
Size: 29ha

Description: Small farm on the shore of the Sand river and Doorn river. 10ha Arable land with 4ha water rights. Successful business which includes a liquor store, shop, bar and braai facilities. Very profitable, established 10 years ago. Sold as a going concern with registered company and liquor license.

Verw: BP239
Area: Welkom
Prys: R 1 900 000 BTW uit
Grootte: 29ha

Beskrywing: Klein plaas op die oewer van die Sandrivier en Doonrivier. 10ha Lande met 4ha waterreg. Suksesvolle besigheid met drankwinkel, winkel, kroeg en braaifasiliteite. Goeie wins, reeds 10 jaar gevestig. Te koop as lopende saak met geregistreerde maatskappy en dranklisensie.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.