Ref: BP189
Area: Hartswater
Price: R 10 500 000 VAT excl
Size: 63ha

Description: This farm consists of 3 plots, 1 grazing and 2 Lucerne, situated in the Vaalharts. There are 2 houses available that receives water from 2 submersible pumps. The irrigation is flood lands that makes it very appealing to the purchaser, he can decide about further developments. Do not wait, plots like these rarely hit the market.

Verw: BP189
Area: Hartswater
Prys: R 10 500 000 BTW uit
Grootte: 63ha

Beskrywing: Die plaas bestaan uit 3 persele, 1 weidingsperseel en 2 persele wat gevestig is met Lusern in die Vaalhartsbesproeiingskema. Daar is 2 woonhuise wat elkeen hul water van 2 dompelpompe af kry. Die besproeiing is vloedlande wat dit baie aantreklik maak vir die voornemende koper om self verdere ontwikkeling te doen soos hy dit wil hê. Maak gou, persele soos hierdie raak al skaarser in die skema.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.