Ref: BP133
Area: Douglas
Price: R 187 152 000 VAT excl
Size: 633ha

Description: The crown jewel of the Douglas irrigation area. This unit has a very neat and well planned infrastructure consisting of 8 plots, 9 houses as well as a number of sheds and outer buildings that is in a very good condition. The owner works on a lay over system that ensure optimum use of production an d crops. Crop production is of the best in the area, what else can you expect from an owner with intensive management and control of his business.

Verw: BP133
Area: Douglas
Prys: R 187 152 000 BTW uit
Grootte: 633ha

Beskrywing: Die kroonjuweel van die Douglas besproeiingsgebied. Die eenheid beskik oor ‘n uiters netjiese en goed beplande infrastruktuur bestaande uit 8 persele, 9 woonhuise, 18 spilpunte en vele store en buitegeboue wat in ‘n goeie toestand is en deurlopend in stand gehou word. Die eienaar werk op ‘n oorlê sisteem wat grondgehalte en produksie vir gewasse se optimum benutting verseker. Oes opbrengs is van die beste in die gebied, dit kan slegs verwag word van uiters intensiewe bestuurspraktyke van ‘n eienaar wat sy vinger op die pols het van sy bedryf.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.