Ref: BP130
Area: Setlagole
Price: R 81 000 000 VAT excl
Size: 4176ha

Description: This is a wonderful farm with a broad diversity, situated in a prime area, where precision farming is applied for optimum use of the resources available. There are 3 neat houses as well as a variety of sheds and outer buildings. There is a feeding kraal for 4000 cattle, 90ha irrigation including 3 x 30ha pivot points and registered water rights, a game camp of approximately 950ha with a lodge and chalets (for 14 guests) as well as approximately 2000ha cultivated grazing. The rest is arable land and natural grazing where crop rotation is applied between the land and grazing. There are 23 equipped boreholes that supply water to a central point for the pivot points as well as where the drinking posts are gravitated. All the plus minus 70 camps are connected. The entire farm has been mapped for optimal use of the land and grazing. This farm is very well planned and a must for the serious developer.

Verw: BP130
Area: Setlagole
Prys: R 81 000 000 BTW uit
Grootte: 4176ha

Beskrywing: Hierdie besonderse plaas met ‘n wye diversiteit geleë in ‘n prima area, word met presisie boerderypraktyke aangewend om optimum benutting van die grond en hulpbronne beskikbaar te verseker. Die eiendom het 3 woonhuise wat baie netjies is asook verskeie buitegeboue en store. Daar is ‘n voerkraal vir 4000 beeste, besproeiing van 90ha, insluitend 3 x 30ha spilpunte, met geregistreerde waterregte, ‘n wildkamp van ongeveer 950ha met ‘n lodge en chalets (slaap 14 persone) asook ongeveer 2000ha aangeplante weiding, met die balans as droë lande en natuurlike weiding waarop wisselbou toegepas word tussen die weiding en lande. Daar is 23 toegeruste boorgate wat water voorsien en ‘n sentrale punt vanwaar die spilpunte gevoed word sowel as hele plaas se suipings gegraviteer word. Alle kampe is met gange verbind en die hoeveelheid, plus minus 70 huidiglik, wissel na gelang van wisselbou toepassing. Die hele plaas is gekarteer om sodoende optimale benutting van weiding en lande te verseker. Hierdie is ‘n fyn beplande eenheid wat die ernstige belegger definitief sy dividend op sy belegging sal verseker.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.